Rozdziały w monografiach

dr Elżbieta Anita Bajcar

Bajcar, E. A. i Bąbel. P. (2016). Rozwój poznawczy dzieci sześcioletnich. W M. Kwaśniewska i J. Lendzion (red.), Sześciolatek w roli ucznia (s. 49-59). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Bajcar E. A. (2015). Poczucie kontroli w okresie późnej dorosłości. W A. Kałużna-Wielobób (red.), Specyfika rozwoju człowieka dorosłego. Procesy, struktury, mechanizmy rozwoju (s. 81-90). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Bajcar E. A. (2013). Transmisja zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia w rodzinie i grupach rówieśniczych. W K. Mudyń (red.), W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości (s. 191-206). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Bajcar, E. A. i Bąbel, P. (2009). Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego. W J. Karczewska i M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole (s. 46-56). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH