Zespół Badania Bólu

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Ingardena 6
31-141 Kraków

e-mail: badanie.bolu@uj.edu.pl

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH