Justyna Brączyk

  justyna.braczyk@student.uj.edu.pl

Justyna Brączyk jest studentką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Zespołu Badania Bólu. Jej zainteresowania naukowe obejmują, między innymi, psychologię bólu oraz psychologię behawioralną. Obecnie prowadzi badania nad efektem placebo wywołanym uczeniem się przez obserwację. Ponadto ubiega się o uzyskanie uprawnień pedagogicznych. W wolnym czasie lubi podróżować i jeździć konno.

 

WYSTĄPIENIA

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH