Wystąpienia

mgr Wacław Adamczyk

Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2018, wrzesień). Rewarded placebo analgesia. A new paradigm to study placebo effects based on operant conditioning. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Bajcar, E.A., Adamczyk W.M., Wiercioch-Kuzianik K., Bąbel P. (2018, wrzesień). Does expectancy always matter in nocebo hyperalgesia? Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., Bąbel P. (2018, wrzesień). The role of individual pain experiences and verbally provided suggestions in shaping nocebo effect. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Adamczyk, W.M., Luedtke, K., Buglewicz, E., Szikszay, T. i Bąbel, P. (2018, wrzesień). Pain acquisition by operant learning: A systematic review. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Szikszay, T., Adamczyk, W.M. i Luedtke, K. (2018, wrzesień). The magnitude of offset analgesia as a measure of endogenous pain modulation in healthy subjects and patients with chronic pain – systematic review and meta-analysis. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Bąbel, P., Adamczyk, W.M, Bajcar, E.A. i Wiercioch-Kuzianik, K. (2018, czerwiec). The role of previous experience in pain perception. Lessons from the studies on learning mechanisms of placebo effects. Plakat zaprezentowany na III Wschodnioeuropejskim Kongresie Bólu, Kijów, Ukraina.
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Buglewicz, E. i Bąbel, P. (2018, czerwiec). Acquisition of pain from learning perspective. Plakat zaprezentowany na III Wschodnioeuropejskim Kongresie Bólu, Kijów, Ukraina.
Adamczyk, W.M., Saulicz, O., Budzisz, A., Szikszay, T., Saulicz, E. i Luedtke, K. (2018, czerwiec). Protection mode: acute nociceptive neck pain induces improvement in tactile acuity. Plakat zaprezentowany na III Wschodnioeuropejskim Kongresie Bólu, Kijów, Ukraina.
Bajcar, E. A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W. M. i Bąbel, P. (2018, marzec). Jak skutecznie wywołać efekt nocebo? Warunkowanie klasyczne, instrukcje słowne i oczekiwania. Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Bajcar, E. A., Adamczyk, W. M., Wiercioch-Kuzianik, K. i Bąbel, P. (2018, marzec). Czy oczekiwania są konieczne do wywołania hiperalgezji nocebo? Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Adamczyk, W. M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E. A. i Bąbel, P. (2018, marzec). Warunkowanie sprawcze - nowy paradygmat badania działania placebo. Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Adamczyk, W.M., Luedtke, K., Saulicz, O. i Saulicz, E. (2017, wrzesień). Sensory dissociation in chronic low back pain: two case reports. Plakat zaprezentowany na 10th International Congress of the European Pain Federation EFIC, Kopenhaga, Dania.
Adamczyk, W., Luedtke, K. i Saulicz, E. (2017, wrzesień). Lumbar tactile acuity in patients with low back pain and healthy controls: systematic review and meta-analysis. Plakat zaprezentowany na 10th International Congress of the European Pain Federation EFIC, Kopenhaga, Dania.
Adamczyk, W., Sługocka, A., Mehlich, K., Saulicz, E. i Luedtke, K. (2017, wrzesień). Sensory dissociation in chronic low back pain: two case reports. Plakat zaprezentowany na 10th International Congress of the European Pain Federation EFIC, Kopenhaga, Dania. 
Adamczyk, W., Bąbel, P., Bajcar, E. A. i Wiercioch, K. (2017, kwiecień).  Conditioned nocebo allodynia: A prelude to chronic pain? Plakat zaprezentowany na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E. A., Kicman, P. i Lisińska, N. (2017, kwiecień). The effect of fear of pain on placebo analgesia induced by hidden and open classical conditioning. Plakat zaprezentowany na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Wiercioch, K. i Świder, K. (2017, kwiecień). Is classical conditioning a distinct mechanism producing placebo and nocebo effects? Referat wygłoszony na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2016, wrzesień).  The role of expectancy and fear in placebo analgesia and nocebo hyperalgesia induced by classical conditioning. Plakat zaprezentowany na 16th World Congress of Pain, Jokohama, Japonia.
Adamczyk, W. (2016, czerwiec). Does pain cause sensory re-organization or does pain originate within it? Clinical and experimental approaches. Referat wygłoszony na The European Pain School 2016 “Pain: Neurons, Gender and Society”, Siena, Włochy.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2016, maj). Dissection of classical conditioning, expectancy, and fear of pain effects on placebo analgesia. Referat wygłoszony na 8th World Congress of the World Institute of Pain, Nowy Jork, USA.
Adamczyk, W. (2015, październik). Biologia bólu w kontekście poznawczego oddziaływania na pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Referat wygłoszony na „III Śląskim Sympozjum Fizjoterapii”, Tarnowskie Góry.
Adamczyk, W., Rżany, M. i Małecki, A. (2015, wrzesień). Influence of two positive facial expressions on pain threshold. Plakat zaprezentowany na 9th International Congress of the European Pain Federation EFIC, Wiedeń, Austria.
Adamczyk, W., Małecki, A. i Edwards, L. (2015, czerwiec). The Polish adaptation of the Pain Beliefs Questionnaire: preliminary report on adaptation procedure. Plakat zaprezentowany na 4th International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Europe, Toruń.
Adamczyk, W., Gołyszny, M., Ludyga, T. i Łysień A. (2015, maj). Intra-rater reliability of the hot-plate and mechanical von Frey testing in non-knockout and calbindin knockout mouse. Referat wygłoszony na The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice-Ligota.
Adamczyk, W., Ludyga, T., Gołyszny, M. i Łysień A. (2015, maj). Sensory and thermally induced nociception in calbindin and parvalbumin knockout mouse. Referat wygłoszony na 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice-Ligota.
Adamczyk, W., Rżany, M. i Małecki, A. (2015, kwiecień). Neuromatrix theory and facial feedback hypothesis: can we apply them to reduce pain intensity? Plakat zaprezentowany na Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum Conference, Kraków.
Biały, M., Adamczyk, W., Stranc, T. i Gnat, R. (2014, listopad). Wiarygodność nowej metody oceny posturalnej funkcji mięśni bocznej ściany brzucha przy pomocy ultrasonografii. Referat  wygłoszony na International Scientific Conference "Physiotherapy and Health Activity", Katowice.
Rżany, M. i Adamczyk, W. (2014, listopad). Influence of crossing the hands on pain threshold in the light of lateralization. Referat wygłoszony na 1st Lublin International Congress for Medical Students and Young Doctors, Lublin.
Adamczyk, W., Rżany, M. i Małecki, A. (2014, kwiecień). Intra-rater reliability of a new method of determining pressure-pain threshold by using algometer of authorial construction. Plakat zaprezentowany na Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH