Redakcje naukowe

dr hab. Przemysław Bąbel

Trusz, S. i Bąbel, P. (red.) (2016). Interpersonal and intrapersonal expectancies. London: Routledge.
Bąbel, P. (red.) (2014). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(1), cykl pt. Problemy terapii behawioralnej, część I.
Bąbel, P. (red.) (2014). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(2), cykl pt. Problemy terapii behawioralnej, część II.
Bąbel, P. i Ostaszewski, P. (red.) (2013). B.F. Skinner, Behawioryzm. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (redakcja polskiego wydania).
Białecka-Pikul, M. i Bąbel, P. (red.) (2011). Psychologia Rozwojowa, 16(3) numer pt. Zaburzenia rozwoju. Konteksty terapii behawioralnej.
Bąbel, P. i Ostaszewski, P. (red.) (2008). Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH