Monografie

dr hab. Przemysław Bąbel

Bąbel, P., Suchowierska, M., i Ostaszewski, P. (2016). Analiza zachowania. Vademecum. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bąbel, P. i Wiśniak, M. (2015). 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć? Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bąbel, P. i Baran, A. (2011). Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia. Warszawa: Difin.
Suchowierska, M., Ostaszewski, P. i Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bąbel, P., Suchowierska, M. i Ostaszewski, P. (2010). Analiza zachowania od A do Z. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bąbel, P. i Wiśniak, M. (2008). Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH