Artykuły

dr hab. Przemysław Bąbel

Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Farley, D., Buglewicz, E., Paulewicz, B. i Bąbel, P. (2021). Order does matter. The combined effects of classical conditioning and verbal suggestions on placebo analgesia and nocebo hyperalgesia. Pain, 10.1097/j.pain.000000000000221.
WEB
Bajcar, E.A., Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K. i Bąbel, P. (2020). Nocebo hyperalgesia can be induced by classical conditioning without involvement of expectancy. PLoS ONE, 15(5): e0232108. PDF
Bąbel, P. (2020). Operant conditioning as a new mechanism of placebo effects. European Journal of Pain, n/a(n/a). https://doi.org/10.1002/ejp.1544
Nastaj, J., Szpitalak, M. i Bąbel., P. (2019). Can placebo administered in the guise of caffeine reduce the misinformation effect? Polish Psychological Bulletin, 50(2), 167–173. PDF
Świder, K., Bąbel, P., Wronka, E., van Rijn, C. i Oosterman, J.M. (2019). Placebo analgesia induced by verbal suggestion in the context of experimentally induced fear and anxiety. PLoS ONE, 14(9), e0222805. PDF
Adamczyk, W.M., Farley, D., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Buglewicz, E., Nastaj, J., Gruszka, A. i Bąbel., P. (2019). Memory of pain in adults: a protocol for systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 8, 201. PDF
Bąbel, P. (2019). Classical conditioning as a distinct mechanism of placebo effects. Frontiers in Psychiatry, 10. PDF
Bajcar, E. A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W. M. i Bąbel, P. (2019). To experience or to be informed? Classical conditioning induces nocebo hyperalgesia even when placebo analgesia is verbally suggested—results of a preliminary study. Pain Medicine, 0(0)1-13. PDF
Farley, D., Piszczek, Ł. i Bąbel, P. (2019). Why is running a marathon like giving birth? The possible role of oxytocin in the underestimation of the memory of pain induced by labor and intense exercise. Medical Hypotheses, 128, 86–90. PDF
Oronowicz-Jaśkowiak, W. i Bąbel, P. (2019). 20 years after ‘Listening to Prozac but hearing placebo’. Do we hear placebo even louder? Health Psychology Report, 7(1), 1-8. PDF
Adamczyk, W.M., Buglewicz, E., Szikszay, T.M., Luedtke, K. i Bąbel, P. (2019). Reward for pain. Hyperalgesia and allodynia induced by operant conditioning: systematic review and meta-analysis.The Journal of Pain, doi: 10.1016/j.jpain.2019.01.009. PDF
Wiercioch-Kuzianik, K. i Bąbel, P. (2019). Color hurts. The effect of color on pain perception. Pain Medicine, pny285, doi.org/10.1093/pm/pny285. PDF
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2019). Rewarded placebo analgesia: A new mechanism of placebo effects based on operant conditioning. European Journal of Pain, doi.org/10.1002/ejp.1360. PDF
Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2018). How does observational learning produce placebo effects? A model integrating research findings. Frontiers in Psychology, 9, 20141. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Marchewka, K. i Sikora, K. (2018). Placebo groups in research on the effectiveness of ABA therapeutic techniques. Frontiers in Psychology, 9, 1899. PDF
Adamczyk, W.M., Luedtke, K., Buglewicz, E. i Bąbel, P. (2018). Pain rewarded: hyperalgesic and allodynic effect of operant conditioning in healthy humans-protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 7, 93. PDF
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E. A., Kicman, P. i Lisińska, N. (2018). How classical conditioning shapes placebo analgesia: hidden versus open conditioning. Pain Medicine, 19(6), 1156–1169. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Śmieja, M., Adamczyk, W., Świder, K., Kicman, P. i Lisińska, N. (2018). Pain begets pain. When marathon runners are not in pain anymore, they underestimate their memory of marathon pain - a mediation analysis. European Journal of Pain, 22(4), 800-809.  PDF
Halicka, M. i Bąbel, P. (2018). Factors contributing to memory of acute pain in older adults undergoing planned and unplanned hip surgery. Clinical Journal of Pain, 34(6), 543–551. PDF
Bajcar, E. A. i Bąbel, P. (2017). Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych. Ethos, 4(120), 125-138. WEB
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Świder, K., Wiercioch-Kuzianik, K. i Adamczyk, W. M. (2017). Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu - aspekt psychologiczny. Ethos, 4(120), 139-161. WEB
Kicman, P. i Bąbel, P. (2017). Delayed discounting of pain with and without monetary reward. Polish Psychological Bulletin, 48(4), 464–469. PDF
Niedźwieńska, A., Wójcik, M., Bąbel, P. i Barnaś, P. (2017). Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidulanych zamiarów. Polskie Forum Psychologiczne, 22(4), 544-560 PDF
Bąbel, P. (2017). The effect of positive affect on the memory of pain. Pain Management Nursing, 18(3), 129-136. PDF
Bąbel, P. (2017). The influence of state and trait anxiety on the memory of pain. Pain Medicine, 18(12), 2340-2349. doi: 10.1093/pm/pnw354. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2017). Classical conditioning without verbal suggestions elicits placebo analgesia and nocebo hyperalgesia. PLoS ONE, 12(7): e0181856. PDF
Sobol-Kwapińska, M., Płotek, W., Bąbel, P., Cybulski, M., Kluzik, A., Krystianc, J. i Mandecki, M. (2017). Time perspective as a predictor of acute postsurgical pain and coping with pain following abdominal surgery. European Journal of Pain, 21(4), 635-644.
Bąbel, P. (2016). Memory of pain induced by physical exercise. Memory, 24(4), 548-559. 
Sobol-Kwapińska, M., Bąbel, P., Płotek, W. i Stelcer, B. (2016). Psychological correlates of acute postsurgical pain: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Pain, 20(10), 1573-1586.
Świder, K. i Bąbel, P. (2016). The effect of the type and colour of placebo stimuli on placebo effects induced by observational learning. PLoS ONE, 11(6): e0158363. PDF
Bąbel, P. (2015). Memory of pain and affect associated with migraine and non-migraine headaches. Memory, 23(6), 864-875. 
Bąbel, P. i Krzemień, M. (2015). Memory of dental pain induced by tooth restoration. Psychological Studies, 53(1), 6-17./ Bąbel, P. i Krzemień, M. (2015). Pamięć bólu dentystycznego wywołanego zabiegiem wypełniania ubytku próchniczego. Studia Psychologiczne, 53(1), 5-18. PDF ENG PDF PL
Bąbel, P., Pieniążek, L. i Zarotyński, D. (2015). The effect of the type of pain on the accuracy of memory of pain and affect. European Journal of Pain, 19(3), 358-368.
Bąbel, P. (2014). The effect of affect on memory of pain induced by tooth restoration. International Dental Journal, 64(5), 246-251. 
Bąbel, P., Suchowierska, M. i Ostaszewski, P. (2014). Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się. Psychologia Rozwojowa, 19(3), 37-47.
Bąbel, P. i Ziółkowska, A. M. (2014). Terapia behawioralna zaburzeń lękowych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(1), 3-9. PDF
Ziółkowska, A. M., Trusz, S. i Bąbel, P. (2014). Techniki terapii behawioralnej bólu przewlekłego i ich skuteczność w świetle wyników metaanaliz. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(1), 10-16. PDF
Bąbel, P. (2013). Use of placebo interventions in primary care in Poland. Medical Principles and Practice, 22(5), 484-488. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E. A. i Ziółkowska, A. M. (2013). Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 9-19.
Bąbel, P., Trusz, S. i Ziółkowska, A. M. (2013). Behavioral management of pain in children and adolescents. Postępy Nauk Medycznych, 26(1), 35-44. PDF
Ostaszewski, P., Bąbel, P. i Swebodziński, B. (2013). Physical and cognitive effort discounting of hypothetical monetary rewards. Japanese Psychological Research, 55(4), 329-337.
Świder, K. i Bąbel, P. (2013). The effect of the sex of a model on nocebo hyperalgesia induced by social observational learning. Pain, 154(8), 1312-1317. PDF
Bąbel, P. (2012). The effect of question wording in questionnaire surveys on placebo use in clinical practice. Evaluation & the Health Professions, 35(4), 447-461.
Lisińska, N. i Bąbel. P. (2012). Tempo dyskontowania społecznego a dochód i wykonywany zawód. Studia Psychologiczne, 50(3), 5-12. PDF
Bąbel, P. (2011). Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 27-38.
Białecka-Pikul,  M. i Bąbel, P. (2011). Dlaczego perspektywa rozwojowa jest ważna w badaniach i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju? - wprowadzenie. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 7-11.
Bąbel, P. (2009). Możliwości wykorzystania placebo do wspomagania wyników sportowych/Applications of placebo action for sports performance improvement. Medycyna Sportowa/Polish Journal of Sports Medicine, 25(1), 11-29. PDF
Bąbel, P. (2008). Efekt placebo: fakt czy artefakt? Roczniki Psychologiczne, 11(1), 59-76. PDF
Bąbel, P. (2008). Psychologiczne mechanizmy negatywnego działania placebo. Analiza empiryczna. Studia Psychologiczne, 46(1), 13-24.
Bąbel, P. (2006). Placebo i nocebo. Próba integracji. Przegląd Psychologiczny, 49(2), 141-156. PDF
Bąbel, P. (2006). Psychologiczne mechanizmy działania placebo: warunkowanie klasyczne a oczekiwania. Studia Psychologiczne, 44(3), 5-15.
Bąbel, P. (2005). Lęk jako mechanizm analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo. Ból, 6(4), 6-10.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH