Wystąpienia

Helena Bieniek 

Bieniek, H. i Bąbel, P. (2021, czerwiec). Words, faces or tokens? The effect of type of reinforcers and punishers on placebo analgesia induced by operant conditioning. Plakat zaprezentowany na 18th IASP World Congress on Pain, Amsterdam, Holandia.
Bieniek, H., Brączyk, J. i Bąbel, P. (2021, maj). Who would you learn from? The effect of the model's characteristics on observationally induced placebo effects. Plakat zaprezentowany na 3rd official SIPS Conference on Placebo Studies, Baltimore, USA.
Kłosowska, J., Bajcar, E.A, Bieniek, H., Brączyk, J. i Bąbel, P. (2021, maj). Uwarunkowania podejmowania działań rekomendowanych przez WHO oraz działań placebo w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, Polska.
Brączyk, J., Bieniek, H. i Bąbel, P. (2020, listopad). Czy bólu można oduczyć się przez obserwację? Wpływ cech modela na skuteczność uczenia się przez obserwację w wywoływaniu znieczulającego efektu placebo. Plakat zaprezentowany na XIII Międzynarodowym Sympozjum PTPB, Gdańsk, Polska.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Farley, D., Buglewicz, E., Bieniek, H., Brączyk, J. i Bąbel., P. (2019, wrzesień). The role of the source of social information in the formation of placebo analgesia. Plakat zaprezentowany na 11th Congress of the European Pain Federation EIFIC, Walencja, Hiszpania.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., Farley, D., Buglewicz, E., Nastaj, J., Bieniek, H., Brączyk, J. i Bąbel., P. (2019, wrzesień). Can verbal suggestion abolish the effect of classical conditioning on placebo analgesia and nocebo hyperalgesia? Plakat zaprezentowany na 11th Congress of the European Pain Federation EIFIC, Walencja, Hiszpania.
Farley, D., Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Nastaj, J., Buglewicz, E., Bieniek, H. i Bąbel., P. (2019, lipiec). Nocebo hyperalgesia: the interplay between classical conditioning and verbal suggestions. Results from a comprehensive, multi-group study. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. 
Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Adamczyk, W.M., Farley, D., Buglewicz, E., Nastaj, J., Bieniek, H. i Bąbel., P. (2019, lipiec). Placebo analgesia: the interplay between classical conditioning and verbal suggestions. Results from a comprehensive, multi-group study. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. 
Bieniek, H. i Bąbel., P. (2019, lipiec). Does social status matter when it comes to learning pain from others? A study on observational learning in inducing placebo analgesia. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands.
Bieniek, H. (2018, grudzień). Wpływ cech modela na wielkość efektu placebo wywołanego uczeniem się przez obserwację. Prezentacja wygłoszona na III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On", Łodź.
Bieniek, H. (2018, listopad). FoMO, czyli lęk przed odłączeniem. Prezentacja wygłoszona na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "V Kongres Młodej Psychologii", Murzasichle.
Ambroży, N., Bieniek, H. (2017, grudzień). Wpływ ekspozycji wirtualną rzeczywistością na lęk rozumiany jako stan. Prezentacja wygłoszona na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On", Łodź.
Bieniek, H. (2017, listopad). Wirtualna morfina, czyli o wpływie wirtualnej rzeczywistości na odczuwanie bólu. Prezentacja wygłoszona na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "IV Kongres Młodej Psychologii", Murzasichle.
Ambroży, N., Bieniek, H. (2016, grudzień). Wirtualny Gabinet - przedstawienie metod terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej różnych dysfunkcji psychologicznych z wykorzystaniem techniki wirtualnej rzeczywistości (VR). Prezentacja wygłoszona na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psych-On”, Łódź.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH