Artykuły

Helena Bieniek

Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Brączyk, J., Farley, D., Bieniek, H. & Bąbel P. (2021). When one suffers less, all suffer less: Individual pain ratings are more effective than group ratings in producing placebo hypoalgesia. European Journal of Pain, 10.1002/ejp.1855. 
Ambroży, N., Bieniek, H. i Celuch, M. (2017). Wpływ ekspozycji wirtualną rzeczywistością na lęk rozumiany jako stan. Security, Economy & Law, 14(1), 99-111.
Ambroży, N., Bieniek, H. i Morawski, J. (2018). Wykorzystanie technologii VR w analgezji i radzeniu sobie z bólem. W: M. Maciąg i K. Maciąg. (red.), Zadania i wyzwania medycyny - diagnostyka i leczenie (ss. 75-82). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH