Wystąpienia

dr Elżbieta Anita Bajcar

Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2018, wrzesień). Rewarded placebo analgesia. A new paradigm to study placebo effects based on operant conditioning. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Bajcar, E.A., Adamczyk W.M., Wiercioch-Kuzianik K., Bąbel P. (2018, wrzesień). Does expectancy always matter in nocebo hyperalgesia? Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., Bąbel P. (2018, wrzesień). The role of individual pain experiences and verbally provided suggestions in shaping nocebo effect. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Bąbel, P., Adamczyk, W.M, Bajcar, E.A. i Wiercioch-Kuzianik, K. (2018, czerwiec). The role of previous experience in pain perception. Lessons from the studies on learning mechanisms of placebo effects. Plakat zaprezentowany na III Wschodnioeuropejskim Kongresie Bólu, Kijów, Ukraina.
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Buglewicz, E. i Bąbel, P. (2018, czerwiec). Acquisition of pain from learning perspective. Plakat zaprezentowany na III Wschodnioeuropejskim Kongresie Bólu, Kijów, Ukraina.
Bajcar, E. A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W. M.  i Bąbel, P. (2018, marzec). Jak skutecznie wywołać efekt nocebo? Warunkowanie klasyczne, instrukcje słowne i oczekiwania. Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Wiercioch-Kuzianik, K. i Bąbel, P. (2018, marzec). Czy oczekiwania są konieczne do wywołania hiperalgezji nocebo? Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Adamczyk, W. M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E. A. i Bąbel, P. (2018, marzec). Warunkowanie sprawcze - nowy paradygmat badania działania placebo. Plakat zaprezentowany na XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Poznań, Polska.
Adamczyk, W., Bąbel, P., Bajcar, E. A. i Wiercioch, K. (2017, kwiecień).  Conditioned nocebo allodynia: A prelude to chronic pain? Plakat zaprezentowany na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E. A., Kicman, P. i Lisińska, N. (2017, kwiecień). The effect of fear of pain on placebo analgesia induced by hidden and open classical conditioning. Plakat zaprezentowany na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Wiercioch, K. i Świder, K. (2017, kwiecień). Is classical conditioning a distinct mechanism producing placebo and nocebo effects? Referat wygłoszony na 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Lejda, Holandia.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2016, wrzesień).  The role of expectancy and fear in placebo analgesia and nocebo hyperalgesia induced by classical conditioning. Plakat zaprezentowany na 16th World Congress of Pain, Jokohama, Japonia.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2016, maj). Dissection of classical conditioning, expectancy, and fear of pain effects on placebo analgesia. Referat wygłoszony na 8th World Congress of the World Institute of Pain, Nowy Jork, USA.
Bajcar, E. A. i Kałużna-Wielobób, A. (2015, listopad). Wspólnota wartości w rodzinie a dobrostan jej członków. Referat wygłoszony na konferencji „Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją”, Poznań. 
Lasota, A. , Czernecka, K. i Bajcar, E. A. (2015, wrzesień). Professionals in the face of childrens grief. Plakat zaprezentowany na  17th European Conference of Developmental Psychology, Braga, Portugalia. 
Kałużna-Wielobób, A. i Bajcar, E. A. (2015, czerwiec). Podobieństwo wartości cenionych przez studentki i ich rodziców a dobrostan.Plakat zaprezentowany na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, Warszawa.
Kałużna-Wielobób, A. i Bajcar, E. A. (2015, marzec). Intergenerational value transmission and well-being. Research on students, their mothers and fathers. Plakat zaprezentowany na International Convention of Psychological Science, Amsterdam, Holandia. 
Bajcar, E. A. (2014, listopad). Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowotnej a przystosowanie do choroby przewlekłej. Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”, Poznań.
Lasota, A. i Bajcar, E. A. (2014, październik). Sense of competence of social workers and teachers working with family in crisis. Referat wygłoszony na XI Hradec Days of Social Work, Hradec Kralove, Czechy. 
Bajcar E. A. (2014, wrzesień). Psychological functioning of somatizing patients. Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Zdrowie i odporność psychiczna”, Kraków.
Lasota, A. i Bajcar, E. A. (2014, maj). Wiedza postawy i kompetencje osób wspierających dziecko w sytuacji utraty. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utrata-żałoba – teoria i praktyka”, Katowice. 
Bajcar, E. A. (2009, luty). Osobowościowe i behawioralne korelaty przystosowania mężczyzn do choroby niedokrwiennej serca. Referat wygłoszony na XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Trudny pacjent w rehabilitacji kardiologicznej”, Ustroń.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH