Artykuły

dr Elżbieta Anita Bajcar

Bajcar, E. A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W. M. i Bąbel, P. (2019). To experience or to be informed? Classical conditioning induces nocebo hyperalgesia even when placebo analgesia is verbally suggested—results of a preliminary study. Pain Medicine, 0(0)1-13. PDF
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2019). Rewarded placebo analgesia: A new mechanism of placebo effects based on operant conditioning. European Journal of Pain, doi.org/10.1002/ejp.1360. PDF
Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2018). How does observational learning produce placebo effects? A model integrating research findings. Frontiers in Psychology, 9, 20141. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Marchewka, K. i Sikora, K. (2018). Placebo groups in research on the effectiveness of ABA therapeutic techniques. Frontiers in Psychology, 9, 1899. PDF
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E. A., Kicman, P. i Lisińska, N. (2018). How classical conditioning shapes placebo analgesia: hidden versus open conditioning. Pain Medicine19(6), 1156–1169. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Śmieja, M., Adamczyk, W., Świder, K., Kicman, P. i Lisińska, N. (2018). Pain begets pain. When marathon runners are not in pain anymore, they underestimate their memory of marathon pain - a mediation analysis. European Journal of Pain, 22(4), 800-809PDF
Bajcar, E. A. & Bąbel, P. (2017). Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych. Ethos, 4(120), 125-138. WEB
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Świder, K., Wiercioch-Kuzianik, K. & Adamczyk, W. M. (2017). Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu - aspekt psychologiczny. Ethos, 4(120), 139-161. WEB
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2017). Classical conditioning without verbal suggestions elicits placebo analgesia and nocebo hyperalgesia. PLoS ONE, 12(7): e0181856. PDF
Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S., Bajcar, E. A., & Świtaj, P. (2014). Peer rejection and perceived quality of relations with schoolmates among children with ADHD. Journal of attention disorders22(8), 738-751. PDF
Bajcar, E. A. (2014). Treatment of fear of bodily sensations with exposure therapy. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(2), 90-97. PDF
Bajcar, E. A. i Tylka, J. (2014). Przystosowanie do choroby niedokrwiennej serca – rola zasobów osobistych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23(1), 32-40. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E. A. i Ziółkowska, A. (2013). Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 9-19.
Bajcar E. A. (2012). Osobowość jako wyznacznik przystosowania psychospołecznego i dobrostanu chorych przewlekle. Annales Universitas Cracoviensis Pedagogicae. Studia Psychologica, 5, 44-53.
Bajcar, E. A. i Abramciów R. (2011). Zachowania zdrowotne – rola zmiennych poznawczych w procesie formowania intencji zmiany zachowania. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 64, 175-185.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH