dr Elżbieta Anita Bajcar

  elzbieta.bajcar@uj.edu.pl 

Dr Elżbieta Anita Bajcar jest psychologiem, pracownikiem naukowym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Zespołu Badania Bólu. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół psychologii klinicznej, a zwłaszcza psychologii zdrowia. Interesują ją przede wszystkim zagadnienia dotyczące uwarunkowań i możliwości modyfikowania zachowań związanych ze zdrowiem podejmowanych przez osoby zdrowe oraz zmagające się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. W latach 2007-2009 pełniła obowiązki sekretarza, a w latach 2009-2011 członka Sądu Koleżeńskiego, współorganizowała również konferencje naukowe poświęcone psychologii behawioralnej. Lubi literaturę rosyjską, teatr oraz podróże.

ARTYKUŁY

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

WYSTĄPIENIA

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH