Rozdziały w Monografiach

Bąbel, P. i Trusz, S. (2016). Expectancy effects: an attempt to integrate intra- and interpersonal perspectives. W S. Trusz i P. Bąbel (red.), Interpersonal and intrapersonal expectancies (s. 162-178). London: Routledge.
Trusz, S. i Bąbel, P. (2016). Two perspectives on expectancies: an introduction. W S. Trusz i P. Bąbel (red.), Interpersonal and intrapersonal expectancies (s. 1-19). London: Routledge.
Świder, K. i Bąbel, P. (2013). Ból a płeć. Różnice międzypłciowe we wrażliwości na ból i podatności na analgezję. W G. Makiełło-Jarża (red.), Ból i cierpienie (s. 11-23). Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH