Artykuły

Adamczyk, W. M., Saulicz, O., Saulicz, E. i Luedtke, K. (2018). Tactile acuity (dys)function in acute nociceptive low back pain: a double-blind experiment. Pain, 159(3), 427-436. PDF
Siedlecka, M., Spychała, N., Łukowska, M., Wiercioch, K. i Wierzchoń, M. (2018). Rubber hand illusion increases pain caused by electric stimuli. The Journal of Pain19(1), 35-45. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Śmieja, M., Adamczyk, W., Świder, K., Kicman, P. i Lisińska, N. (2017). Pain begets pain. When marathon runners are not in pain anymore, they underestimate their memory of marathon pain - a mediation analysis. European Journal of Pain, 22(4), 800-809.  PDF
Bajcar, E. A. & Bąbel, P. (2017). Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych. Ethos, 4(120), 125-138.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Świder, K., Wiercioch-Kuzianik, K. & Adamczyk, W. M. (2017). Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu - aspekt psychologiczny. Ethos, 4(120), 139-161.
Halicka, M. i Bąbel, P. (2017). Factors contributing to memory of acute pain in older adults undergoing planned and unplanned hip surgery. Clinical Journal of Pain. doi: 10.1097/AJP.0000000000000568
Kicman, P. i Bąbel, P. (2017). Delayed discounting of pain with and without monetary reward. Polish Psychological Bulletin, 48(4), 464–469.
Niedźwieńska, A., Wójcik, M., Bąbel, P., Barnaś, P. (2017). Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidulanych zamiarów. Polskie Forum Psychologiczne, 22(4), 544-560 PDF
Adamczyk, W., Luedtke, K. i Saulicz, E. (2017). Lumbar tactile acuity in patients with low back pain and healthy controls: systematic review and meta-analysis. Clinical Journal of Pain. doi: 10.1097/AJP0000000000000499 WEB
Bąbel, P. (2017). The effect of positive affect on the memory of pain. Pain Management Nursing, 18(3), 129-136. WEB
Bąbel, P. (2017). The influence of state and trait anxiety on the memory of pain. Pain Medicine. doi: 10.1093/pm/pnw354. PDF
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E.A., Kicman, P. i Lisińska, N. (2017). How classical conditioning shapes placebo analgesia: hidden versus open conditioning. Pain Medicine. doi: 10.1093/pm/pnx177. PDF
Bąbel, P., Bajcar, E.A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K. i Colloca, L. (2017). Classical conditioning without verbal suggestions elicits placebo analgesia and nocebo hyperalgesia. PLoS ONE, 12(7): e0181856. PDF
Biały, M., Adamczyk, W., Gnat, R. i Stranc, T. (2017). Tissue deformation index as a reliable measure of lateral abdominal wall muscles activation on m-mode sonography. Journal of Ultrasound in Medicine. doi: 10.7863/ultra.16.07045 WEB
Sobol-Kwapińska, M., Płotek, W., Bąbel, P., Cybulski, M., Kluzik, A., Krystianc, J. i Mandecki, M. (2017). Time perspective as a predictor of acute postsurgical pain and coping with pain following abdominal surgery. European Journal of Pain, 21(4), 635-644. WEB
Bąbel, P. (2016). Memory of pain induced by physical exercise. Memory, 24(4), 548-559. WEB
Sobol-Kwapińska, M., Bąbel, P., Płotek, W. i Stelcer, B. (2016). Psychological correlates of acute postsurgical pain: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Pain20(10), 1573-1586. WEB
Świder, K. i Bąbel, P. (2016). The effect of the type and colour of placebo stimuli on placebo effects induced by observational learning. PLoS ONE, 11(6): e0158363. PDF
Bąbel, P. (2015). Memory of pain and affect associated with migraine and non-migraine headaches. Memory, 23(6), 864-875. WEB
Bąbel, P. i Krzemień, M. (2015). Memory of dental pain induced by tooth restoration. Psychological Studies53(1), 6-17./ Bąbel, P. i Krzemień, M. (2015). Pamięć bólu dentystycznego wywołanego zabiegiem wypełniania ubytku próchniczego. Studia Psychologiczne53(1), 5-18. PDF ENG PDF PL
Bąbel, P., Pieniążek, L. i Zarotyński, D. (2015). The effect of the type of pain on the accuracy of memory of pain and affect. European Journal of Pain19(3), 358-368.
WEB
Bąbel, P. (2014). The effect of affect on memory of pain induced by tooth restoration. International Dental Journal64(5), 246-251. WEB
Świder, K. i Bąbel, P. (2013). The effect of the sex of a model on nocebo hyperalgesia induced by social observational learning. Pain, 154(8), 1312-1317. WEB

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH