Badania nad bólem wywoływanym eksperymentalnie prowadzone są
w Laboratorium Badania Bólu
Zakładu Psychologii Ogólnej
Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Kraków, ul. Ingardena 6, V piętro, sala 5.25)

 

 

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH