Zespół Badania Bólu został utworzony w 2011 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przez dr. Przemysława Bąbla.

Problematyka badań prowadzonych przez Zespół obejmuje:

  • Psychologiczne mechanizmy działania placebo
  • Psychologiczne czynniki modyfikujące doznania bólowe
  • Psychologiczne czynniki modyfikujące pamięć bólu

W pierwszym składzie Zespołu znajdowali się: dr Przemysław Bąbel, mgr Patryk Mazurkiewicz, lek. med. Leszek Pieniążek, mgr Niwad Putteeraj, mgr Karolina Świder oraz lek. med. Dariusz Zarotyński. W późniejszych latach w Zespole pracowali również mgr Natalia Lisińska i mgr Paweł Kicman.

Obecnie w Zespole pracują: dr hab. Przemysław Bąbel, dr Anita Bajcar, dr Dominika Farley, mgr Wacław Adamczyk, mgr inż. Karolina Wiercioch-Kuzianik, mgr Karolina Świder, mgr Jakub Nastaj oraz Ewa Buglewicz.

Prowadzone w Zespole badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach kilku projektów. Spełniają one najwyższe standardy etyczne, przez co uzyskały akceptację Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH