Nowy artykuł: wskaźnik deformacji tkanki jako miara aktywności mięśni

Osoby cierpiące na przewlekły ból przejawiają odmienne wzorce ruchowe. By móc je obiektywnie uchwycić potrzebne są rzetelne metody pomiaru np. aktywności mięśni. W nowym artykule opublikowanym w Journal of Ultrasound in Medicine, którego współautorem jest mgr Wacław Adamczyk z Zespołu Badnia Bólu zaproponowano nowe podejście do pomiaru wzorców aktywności mięśni. Nowa metoda jest nieinwazyjna i wyscoce wiarygodna, gdy pomiar wykonywany jest w obrębie mięśni stabilizujących tułów. Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Biały, M., Adamczyk, W., Gnat, R. i Stranc, T. (2017). Tissue deformation index as a reliable measure of lateral abdominal wall muscles activation on m-mode sonography. Journal of Ultrasound in Medicine. doi: 10.7863/ultra.16.07045

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH