Nowy artykuł: wpływ lęku na pamięć bólu

W Pain Medicine ukazały się wyniki badań nad wpływem stanu i cechy lęku na pamięć bólu. Dr hab. Przemysław Bąbel z Zespołu Badania Bólu wykazał, że doświadczony i pamiętany stan lęku oraz cecha lęku przed bólem są predyktorami zarówno pamiętanej siły, jak i nieprzyjemności bólu. Jest to nie tylko pierwszy eksperyment, w którym badano wpływ cechy lęku na pamięć bólu wywoływanego eksperymentalnie, ale także pierwszy, w którym badano wpływ specyficznej formy cechy lęku (lęku przed bólem) na pamięć bólu eksperymentalnego. Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Bąbel, P. (2017). The influence of state and trait anxiety on the memory of pain. Pain Medicine. doi: 10.1093/pm/pnw354

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH