Nowy artykuł na temat psychologicznych korelatów ostrego bólu pooperacyjnego

W European Journal of Pain ukazał się systematyczny przegląd wraz z metaanalizą badań nad psychologicznymi korelatami ostrego bólu pooperacyjnego. Artykuł, którego współautorem jest dr Przemysław Bąbel z Zespołu Badania Bólu, dowodzi, że katastrofizowanie, optymizm, oczekiwany ból, neurotyczność, lęk (zarówno jako stan, jak i cecha), negatywny afekt i depresja z dużym prawdopodobieństwem wiążą się z doświadczeniem silniejszego bólu pooperacyjnego. Okazało się, że jedna z analizowanych w badaniach zmienna, tj. umiejscowienie kontroli, z niewielkim prawdopodobieństwem jest związana z doświadczeniem ostrego bólu pooperacyjnego. Choć najczęściej mierzoną zmienną w dotychczasowych badaniach był lęk, to z przeprowadzonych metaanaliz wynika, że najsilniej związane z bólem okazało się katastrofizowanie. Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Sobol-Kwapińska, M., Bąbel, P., Płotek, W., & Stelcer, B. (2016). Psychological correlates of acute postsurgical pain: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Pain. doi: 10.1002/ejp.886.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH