XIII Konferencja Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP

W dniach 14-15 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań”. W trakcie konferencji profesor Przemysław Bąbel wygłosił wykład plenarny „Uczenie i oduczanie się bólu. Od badań eksperymentalnych do uczeniowej teorii działania placebo”. Ponadto dr Joanna Kłosowska zaprezentowała referat „Uwarunkowania podejmowania działań rekomendowanych przez WHO oraz działań placebo w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, przedstawiający wyniki badań Zespołu Badania Bólu.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH