Konferencja PTTPB

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel zorganizował sympozjum „Trzy fale terapii behawioralnej bólu przewlekłego: od badań laboratoryjnych do metod interwencji o potwierdzonej skuteczności” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna” Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, która odbywała się w dniach 2-4 lipca 2021 r. W ramach sympozjum wystąpienia wygłosili członkowie Zespołu Badania Bólu: prof. dr hab. Przemysław Bąbel („Uczenie się i oduczanie bólu. Uczeniowe mechanizmy nabywania i modyfikowania bólu”) oraz dr Elżbieta Bajcar („Behawioralne techniki modyfikowania zachowań bólowych”). W programie Sympozjum znalazły się także wystąpienia dr Ewy Wojtyny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach („Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego”) i dr Joanny Dudek z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie („Terapia akceptacji i zaangażowania w bólu przewlekłym”).

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH