Nowy artykuł w The Journal of Pain

Nowy artykuł członków Zespołu Badania Bólu został opublikowany w wolnym dostępie w czasopiśmie The Journal of Pain. Wyniki badania wskazują, że postrzegana pewność siebie modela jest predyktorem analgetycznego efektu placebo wywołanego za pomocą uczenia się przez obserwację.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH