Nowi członkowie Zespołu Badania Bólu

Dr Stefanie Meeuwis i mgr Mateusz Wasylewski dołączyli do Zespołu Badania Bólu! Oboje pracują w ramach projektu badawczego pt. „Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH