Przemysław Bąbel otrzymał tytuł profesora

20 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Przemysławowi Bąblowi tytuł profesora nauk społecznych.

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000018301.pdf

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH