Prof. P. Bąbel i Dr. W. Adamczyk w Radzie Naukowej „Bólu”

Dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ oraz dr Wacław Adamczyk dołączyli do Rady Naukowej czasopisma „Ból” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu (polski oddział International Association for the Study of Pain).

https://bolczasopismo.pl/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH