Nowy artykuł w PLOS ONE

W czasopiśmie PLOS ONE właśnie ukazał się nowy artykuł autorstwa członków Zespołu Badania Bólu, pt. "One of us or one of them? The effects of the model's and observer's characteristics on placebo analgesia induced by observational learning". W artykule opisano wyniki badania nad wpływem informacji na temat roli, jaką obserwowana osoba (model) odgrywa w eksperymencie na wielkość efektu placebo.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH