Artykuł w PPB

Polish Psychological Bulletin opublikował artykuł autorstwa dwóch członków Zespołu Badania Bólu, dr. hab. Przemysława Bąbla i mgr. Jakuba Nastaja. Artykuł, napisany we współpracy z dr hab. Malwiną Szpitalak z Instytutu Psychologii UJ, dotyczył wpływu placebo na efekt dezinformacji.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH