Nowy artykuł w PLOS ONE

W piśmie PLOS ONE właśnie ukazał się nowy artykuł czworga członków Zespołu Badania Bólu. W artykule opisano wyniki eksperymentu wykorzystującego dwa rodzaje procedury warunkowania w celu określenia roli oczekiwań w powstawaniu hiperalgezji nocebo.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH