Najnowsze wyniki badań Zespołu Badania Bólu w światowych mediach

Światowe media donoszą o wynikach najnowszego badania przeprowadzonego przez Zespół Badania Bólu. New York Times, New York Magazine, CBS News, Daily Mail, The British Psychological Society i inne, informują, że ból wywołany przebiegnięciem maratonu jest pamiętany jako słabszy niż był odczuwany w chwili przekroczenia mety. Wyniki tego badania zostały pierwotnie opublikowane w Memory:

Bąbel, P. (2016). Memory of pain induced by physical exercise. Memory, 24(4), 548-559. 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH