Artykuł w Frontiers in Psychiatry

Kierownik Zespołu Badania Bólu, dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, właśnie opublikował artykuł zatytułowany Classical conditioning as a distinct mechanism of placebo effects w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH