Prof. Przemysław Bąbel wybrany Association for Psychological Science Fellow

Dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, kierownik Zespołu Badania Bólu, w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne, został wybrany do grona członków Association for Psychological Science (APS Fellows).

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH