Nowy artykuł w Pain Medicine

W piśmie Pain Medicine ukazał się najnowszy artykuł członków Zespołu Badania Bólu. Badania, które opisuje, dotyczyły porównania wpływu bezpośredniego doświadczenia i sugestii werbalnych na wystąpienie hyperalgezji nocebo. Zapraszamy do lektury!

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH