Artykuł w Medical Hypotheses

W piśmie Medical Hypotheses ukazał się artykuł autorstwa dr Dominiki Farley oraz dr. hab. Przemysława Bąbla z Zespołu Badania Bólu. Artykuł, napisany przy współudziale dr. Łukasza Piszczka z wiedeńskiego Research Institute of Molecular Pathology, prezentuje hipotezę dotyczącą wpływu oksytocyny na pamięć bólu wywołanego porodem oraz przebiegnięciem maratonu. Zapraszamy do lektury!

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH