Wykład plenarny dr. hab. Przemysława Bąbla, prof. UJ

Kierownik Zespołu Badania Bólu, dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, został zaproszony do wygłoszenia wykładu plenarnego w ramach XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia", która odbyła się w ubiegły weekend w Katowicach. Wykład był zatytułowany "Jakie znaczenie niesie ból? Wpływ emocji towarzyszących bólowi na jego pamięć."

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH