Artykuł w The Journal of Pain

Artykuł współautorstwa jednego z członków Zespołu Badania Bólu, mgr. Wacława M. Adamczyka, został przyjety do publikacji w The Journal of Pain. Badania dotyczyły precyzji odczuwania dotyku u zdrowych osób, u których wywołano ból w okolicy kręgosłupa szyjnego.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH