Artykuł w The Clinical Journal of Pain

Mgr Wacław Adamczyk z Zespołu Badania Bólu jest jednym ze współautorów właśnie opublikowanego w The Clinical Journal of Pain artykułu na temat analgezji offsetowej. Artykuł zawiera systematyczny przegląd oraz metaanalizę badań na temat analgezji offsetowej u pacjentów z bólem przewlekłym i osób zdrowych.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH