Nowy artykuł w Pain Medicine

W najnowszym numerze Pain Medicine ukazał się artykuł autorstwa mgr inż. Karoliny Wiercioch-Kuzianik oraz dr. hab. Przemysława Bąbla z Zespołu Badania Bólu, zatytułowany Color Hurts. The Effect of Color on Pain Perception. Artykuł opisuje wyniki dwóch badań potwierdzających tezę, że kolory mają wpływ na to, jak odczuwamy ból. Zapraszamy do lektury! 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH