Pierwszy doktorat

Karolina Świder, pierwsza doktorantka kierownika Zespołu Badania Bólu, dr. hab. Przemysława Bąbla, właśnie obroniła swoją pracę doktorską. Praca zatytuowana "Pain perception - power of placebo effect and crossed-hands analgesia" została przygotowana we współpracy między Donders Institute RU a Instytutem Psychologii UJ. Gratulujemy promotorowi i nowej pani doktor!

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH