Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapowiada nowy Program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa: Program im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców. W ramach tego programu możliwa będzie praca w Zespole Badania Bólu. Szczegóły na stronie agencji.

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH