Pierwsze zebranie nowego składu Zespołu Badania Bólu

Od lewej: Paweł Kicman, mgr Wacław Adamczyk, dr Elżbieta A. Bajcar, dr Przemysław Bąbel, mgr Natalia Lisińska i mgr Karolina Świder.

 

Pierwsze zebranie nowego składu Zespołu Badania Bólu odbyło się 1 października 2015 r. Od 2015 r. w skład Zespołu wchodzą: dr Przemysław Bąbel, dr Elżbieta A. Bajcar, mgr Wacław Adamczyk, mgr Natalia Lisińska, mgr Karolina Świder oraz Paweł Kicman. Powstanie nowego składu Zespołu i prowadzone w ramach prac Zespołu badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego pt. „Rola oczekiwań i lęku w genezie analgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanej przez warunkowanie klasyczne i sugestie słowne” (nr rej. 2014/14/E/HS6/00415) przyznanego w ramach konkursu SONATA BIS 4 (kierownik: dr Przemysław Bąbel).

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH