Artykuł we Frontiers in Psychology

Członkowie Zespołu Badania Bólu, dr hab. Przemysław Bąbel i dr Elżbieta A. Bajcar, opublikowali artykuł w piśmie Frontiers in Psychology. Artykuł został napisany we współpracy z dr Katarzyną Sikorą z Akademii Ignatianum w Krakowie i mgr Katarzyną Marchewką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorzy zaproponowali w nim rozwiązania problemów dotyczących grup placebo w badaniach nad skutecznością psychoterapii.

Bąbel, P., Bajcar, E.A., Marchewka, K. i Sikora, K. (2018). Placebo groups in research on the effectiveness of ABA therapeutic techniques. Frontiers in Psychology, 9, 1899.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH