Plakaty zaprezentowane w Bostonie

Zespół Badania Bólu zaprezentował 6 plakatów na 17th World Congress on Pain w Bostonie. Szczegółowa lista poniżej.

Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A. i Bąbel, P. (2018, wrzesień). Rewarded placebo analgesia. A new paradigm to study placebo effects based on operant conditioning. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.

Bajcar, E.A., Adamczyk W.M., Wiercioch-Kuzianik K., Bąbel P. (2018, wrzesień). Does expectancy always matter in nocebo hyperalgesia? Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.

Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., Bąbel P. (2018, wrzesień). The role of individual pain experiences and verbally provided suggestions in shaping nocebo effect. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.

Wiercioch-Kuzianik, K., Bąbel P. (2018, wrzesień). Colours do matter. The effects of saturation and lightness on pain perception. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress on Pain, Boston, USA.

Adamczyk, W.M., Luedtke, K., Buglewicz, E., Szikszay, T. i Bąbel, P. (2018, wrzesień). Pain acquisition by operant learning: A systematic review. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.

Szikszay, T., Adamczyk, W.M. i Luedtke, K. (2018, wrzesień). The magnitude of offset analgesia as a measure of endogenous pain modulation in healthy subjects and patients with chronic pain – systematic review and meta-analysis. Plakat zaprezentowany na 17th World Congress of Pain, Boston, USA.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH