Kolory Karoliny w Bostonie

Podczas kongresu w Bostonie mgr Karolina Wiercioch-Kuzianik z Zespołu Badania Bólu zaprezentowała wyniki swoich badań nad wpływem nasycenia i jasności kolorów na odczuwanie bólu. Okazało się, że bodźce poprzedzone kolorami o wysokim nasyceniu (szczególnie 75% czerwonym) zostały ocenione przez uczestników jako wywołujące większy ból. Co więcej, również poziom lęku i ocena spodziewanego bólu były wyższe, jeśli prezentowany kolor był bardziej nasycony. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH