Kongres IASP w Bostonie

Już za tydzień Zespół Badania Bólu pojawi się na World Congress on Pain w Bostonie. Kongres organizowany jest przez International Association for the Study of Pain (IASP).

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH