Artykuł Wacława Adamczyka w Pain

Wyniki nowego badania opublikowanego przez mgr. Wacława Adamczyka z Zespołu Badania Bólu wykazują, że ból może hamować odczuwanie dotyku a nie odwrotnie. Uczestnicy badania zostali albo poddani procedurze wywołania bólu za pomocą iniekcji roztworu soli fizjologicznej albo tzw. iniekcji nocebo bez przebicia ciągłości skóry. Okazało się, że
osoby odczuwające ostry ból oceniały dotyk z niższą precyzją niż uczestnicy, u których nie wywołano bólu (grupa kontrolna). Wyniki eksperymentu zostały opublikowane w ostatnim numerze prestiżowego czasopisma PAIN, oficjalnego pisma Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Bólem. Gratulujemy!

Adamczyk, W. M., Saulicz, O., Saulicz, E. i Luedtke, K. (2018). Tactile acuity (dys)function in acute nociceptive low back pain: a double-blind experiment. Pain, 159(3), 427-436.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH