Artykuł w The Journal of Pain

The Journal of Pain ukazały się wyniki badań, których współautorką jest mgr Karolina Wiercioch-Kuzianik z Zespółu Badania Bólu. Badania pokazują wpływ wykorzystania iluzji gumowej ręki (RHI - Rubber Hand Illusion) na percepcję bólu spowodowanego działaniem bodźców elektrycznych. Bodźce bólowe aplikowane w rękę poddaną iluzji były odczuwane jako silniejsze. Uzyskane wyniki sugerują, że ból i iluzje związane z ciałem mogą być modulowane przez niepewność co do  lokalizacji bólu.
 

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIACH