Presentations

Bąbel, P. (2021, November). (Od)uczenie się bólu. Od badań eksperymentalnych do uczeniowej teorii działania placebo. [(Un)nlearning pain. From experimental studies to the learning theory of placebo effects]. Invited lecture for the Faculty of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland.
Bieniek, H. (2021, November). Rola cech modela w analgezji placebo wywoływanej uczeniem się przez obserwację. [The role of characteristics of the model in placebo analgesia induced by observational learning]. Invited lecture presented for the Center for Behavioral Neuroscience and the Center for Research on Cognition and Behavior of SWPS University, Warszawa, Poland.
Brączyk, J. (2021, October). Jawne zastosowanie placebo – natura, skuteczność ​i mechanizmy efektu placebo niewymagającego decepcji. [Open placebo use – nature, efficacy, and mechanisms of the non-deceptive placebo effect.] Invited lecture presented for the Center for Behavioral Neuroscience and the Center for Research on Cognition and Behavior of SWPS University, Warszawa, Poland.
Meeuwis, S., Bajcar, E.A, Bieniek, H., Brączyk J., & Bąbel, P. (2021, September). Is it possible to experience placebo effects in pain without realizing that? Paper presented at the 12th Scientific Meeting of the Consciousness Lab "Cognitive and neural correlates of consciousness", Lanckorona, Poland.
Bąbel, P. (2021, July). Uczenie się i oduczanie bólu. Uczeniowe mechanizmy nabywania i modyfikowania bólu. [Learning and unlearning pain. Learning mechanisms of acquiring and modifying pain]. Lecture presented at the International Scientific Conference: "Cognitive-Behavioral Therapy. Beyond Individual Psychotherapy” of the Polish Society of Cognitive and Behavioral Therapy, Kraków, Poland.
Bajcar, E.A. (2021, July). Behawioralne techniki modyfikowania zachowań bólowych. [Behavioral techniques of modifying pain behavior]. Lecture presented at the International Scientific Conference: "Cognitive-Behavioral Therapy. Beyond Individual Psychotherapy” of the Polish Society of Cognitive and Behavioral Therapy, Kraków, Poland.
Wiercioch-Kuzianik, K. (2021, June). Expectations, Colors and Pain. How Do We Perceive the Role of Colors in Pain and How Does It Shape Pain Perception? Poster presented at the 18th IASP World Congress on Pain, Amsterdam, The Netherlands.
Bieniek, H., & Bąbel, P. (2021, June). Words, faces or tokens? The effect of type of reinforcers and punishers on placebo analgesia induced by operant conditioning. Poster presented at the 18th IASP World Congress on Pain, Amsterdam, The Netherlands. PDF
Brączyk, J., & Bąbel, P. (2021, June). “Look, It Works on Him”. The Effects of Open-Label Placebo Reinforced by Observational Learning. Poster presented at the 18th IASP World Congress on Pain, Amsterdam, The Netherlands. PDF
Bąbel, P. (2021, May). Learning mechanisms of placebo effects in pain. Translating science into clinical practice. Workshop presentation at the 3rd official SIPS Conference on Placebo Studies, Baltimore, USA.
Bieniek, H., Brączyk, J., & Bąbel, P. (2021, May). Who would you learn from? The effect of the model's characteristics on observationally induced placebo effects. Poster presented at the 3rd official SIPS Conference on Placebo Studies, Baltimore, USA. PDF
Kłosowska, J., Bajcar, E.A, Bieniek, H., Brączyk, J., & Bąbel, P. (2021, May). Uwarunkowania podejmowania działań rekomendowanych przez WHO oraz działań placebo w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. [Determinants of taking actions recommended by WHO and placebo actions in the face of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic]. Presentation at the XIII National Conference of the Health Psychology Subdivision of the Polish Psychological Association, Warsaw, Poland.
Bąbel, P. (2021, May). Uczenie i oduczanie się bólu. Od badań eksperymentalnych do uczeniowej teorii działania placebo. [Learning and unlearning pain. From experimental studies to learning theory of placebo effects.] Invited plenary lecture presented at the XIII National Conference of the Health Psychology Subdivision of the Polish Psychological Association, Warsaw, Poland.
Bąbel, P. (2021, April). (Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo. [(Un)learning pain. Towards the Learning Theory of Placebo Effect.] Invited lecture presented at the Humanities Colloquia of the Doctoral School of Humanities at the Jegiellonian, Kraków, Poland.
Bąbel, P. (2021, March). Czy bólu można się oduczyć? Uczeniowe mechanizmy działania placebo. [Can we unlearn pain? Learning mechanisms of placebo effects]. Invited lecture presented at the Open Days of the Jagiellonian University, Kraków, Poland.
Bąbel, P. (2021, March). (Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo. [(Un)learning pain. Towards the Learning Theory of Placebo Effect]. Invited lecture for the Center for Research on Cognition and Behavior of SWPS University, Sopot, Poland.
Bąbel, P. (2021, January). (Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo. [(Un)learning pain. Towards the Learning Theory of Placebo Effect.] Invited lecture presented for the Center for Behavioral Neuroscience of SWPS University, Warszawa, Poland.
Bąbel, P. (2020, December). A modified model of learning mechanisms of placebo effects in pain. Invited paper presented at the Neuronus 2020 IBRO Neuroscience Forum, Kraków, Polska.
Bąbel, P. (2019, November). Uczenie się i oduczanie bólu. Od badań laboratoryjnych do terapii bólu. [Learning and unlearning pain. From laboratory studies to pain therapy]. Invited lecture presented at the 6th Congress of Youth Psychology, Murzasichle, Poland.
Bąbel, P. (2019, October). The lighter side of pain. The role of positive affect in perception and memory of pain. Paper presented at the Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, the Netherlands.
Bąbel, P. (2019, September). Why is running a marathon like giving birth? The role of positive affect and the meaning of the pain experience in the memory of pain. Paper presented at the 11th Congress of the European Pain Federation EIFIC, Valencia, Spain.
Bąbel., P. (2019, September). Can pain be (un)learned? Learning mechanisms of placebo effects in pain. Invited lecture for the faculty and students of the Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, South Korea.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Farley, D., Buglewicz, E., Bieniek, H., Brączyk, J., & Bąbel., P. (2019, September). The role of the source of social information in the formation of placebo analgesia. Poster presented at the 11th Congress of the European Pain Federation EIFIC, Valencia, Spain. PDF
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., Farley, D., Buglewicz, E., Nastaj, J., Bieniek, H., Brączyk, J., & Bąbel., P. (2019, September). Can verbal suggestion abolish the effect of classical conditioning on placebo analgesia and nocebo hyperalgesia? Poster presented at the 11th Congress of the European Pain Federation EIFIC, Valencia, Spain. PDF
Buglewicz, E., Adamczyk, W.M., & Bąbel, P. (2019, July). Is pain contagious? The effect of observation on pain induction and its influence on placebo studies. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Farley, D., Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Nastaj, J., Buglewicz, E., Bieniek, H., & Bąbel., P. (2019, July). Nocebo hyperalgesia: the interplay between classical conditioning and verbal suggestions. Results from a comprehensive, multi-group study. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Adamczyk, W.M., Farley, D., Buglewicz, E., Nastaj, J., Bieniek, H., & Bąbel., P. (2019, July). Placebo analgesia: the interplay between classical conditioning and verbal suggestions. Results from a comprehensive, multi-group study. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Bajcar, E.A., Farley, D., Wiercioch-Kuzianik, K., Nastaj, J., Buglewicz, E., Adamczyk, W.M., & Bąbel., P. (2019, July). Do we learn pain better from people like us? Observational learning in inducing placebo analgesia. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Brączyk, J., & Bąbel., P. (2019, July). The self-confidence of a model - can it modulate the strength of learning about pain? A study on placebo analgesia induced by observational learning. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Bieniek, H., & Bąbel., P. (2019, July). Does social status matter when it comes to learning pain from others? A study on observational learning in inducing placebo analgesia. Poster presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands. PDF
Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Adamczyk, W.M., Buglewicz, E., Nastaj, J., & Bąbel., P. (2019, July). How colours shape pain perception. Implications for studies on placebo effects involving colour stimuli paradigm. Paper presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands.
Bąbel, P. (2019, July). Operant conditioning as a new mechanism of placebo effects. Paper presented at the 2nd official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, The Netherlands.
Bąbel, P. (2019, May). Jakie znaczenie niesie ból? Wpływ emocji towarzyszących bólowi na jego pamięć. [What is the meaning of pain? The influence of accompanying emotions on the memory of pain.] Invited plenary lecture presented at the 12th National Conference of the Health Psychology Subdivision of the Polish Psychological Association, Katowice, Poland.
Bąbel, P. (2019, March). Czy bólu można się oduczyć? Uczeniowe mechanizmy działania placebo. [Can pain be unlearned? Learning mechanisms of the placebo effect.] Invited lecture presented for the Animus Student Psychology Research Group of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.
Bąbel, P. (2019, March). Dlaczego ukończenie maratonu jest jak poród? O pamięci bólu. [Why is completing a marathon like giving birth? On memory of pain.] Invited lecture presented at the Brain Week in Toruń, Poland.
Bąbel, P. (2018, October). Why completing a marathon is like a childbirth? Factors influencing the memory of pain. Invited lecture presented at the 7th Symposium „Progess in pain treatment”, Zakopane, Poland.
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., & Bąbel, P. (2018, September). Rewarded placebo analgesia. A new paradigm to study placebo effects based on operant conditioning. Poster presented at the 17th World Congress of Pain, Boston, USA
Bajcar, E.A., Adamczyk W.M., Wiercioch-Kuzianik K., & Bąbel P. (2018, September). Does expectancy always matter in nocebo hyperalgesia? Poster presented at the 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Bajcar, E.A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W.M., & Bąbel P. (2018, September). The role of individual pain experiences and verbally provided suggestions in shaping nocebo effect. Poster presented at the 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Wiercioch-Kuzianik, K., & Bąbel P. (2018, September). Colours do matter. The effects of saturation and lightness on pain perception. Poster presented at the 17th World Congress on Pain, Boston, USA.
Adamczyk, W.M., Luedtke, K., Buglewicz, E., Szikszay, T., & Bąbel, P. (2018, September). Pain acquisition by operant learning: A systematic review. Poster presented at the 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Szikszay, T., Adamczyk, W.M., & Luedtke, K. (2018, September). The magnitude of offset analgesia as a measure of endogenous pain modulation in healthy subjects and patients with chronic pain – systematic review and meta-analysis. Poster presented at the 17th World Congress of Pain, Boston, USA.
Sobol‐Kwapińska, M., Płotek, W., Mandecki, M., Bąbel, P., Cybulski, M., Kluzik, A., & Krystianc, J. (2018, July). Time perspective, preoperative pain and acute postoperative pain. Paper presented at the 19th European Conference on Personality, Zadar, Croatia.
Adamczyk, W.M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E.A., Buglewicz, E., & Bąbel, P. (2018, June). Acquisition of pain from learning perspective. Poster presented at the 3rd Eastern-European Pain Congress, Kyiv, Ukraine.
Bąbel, P., Adamczyk, W.M, Bajcar, E.A., & Wiercioch-Kuzianik, K. (2018, June). The role of previous experience in pain perception. Lessons from the studies on learning mechanisms of placebo effects. Poster presented at the 3rd Eastern-European Pain Congress, Kyiv, Ukraine.
Bąbel, P. (2018, March). Czy bólu można się oduczyć? Od wyników badań laboratoryjnych do ich zastosowań klinicznych. [Can we unlearn pain? From laboratory studies findings to their clinical applications]. Invited lecture presented at the Open Days of the Jagiellonian University, Kraków, Poland.
Bąbel, P. (2018, March). Czy bólu można się oduczyć? Od badań laboratoryjnych do terapii behawioralnej bólu. [Can we unlearn the pain? From laboratory studies to behavioral therapy of pain]. Invited lecture presented at the 12th International Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Poznań, Poland.
Bajcar, E. A., Wiercioch-Kuzianik, K., Adamczyk, W. M. & Bąbel, P. (2018, March). Jak skutecznie wywołać efekt nocebo? Warunkowanie klasyczne, instrukcje słowne i oczekiwania. [How to induce the placebo effect effectively? Classical conditioning, verbal instructions and expectancy]. Poster presented at the 12th International Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Poznań, Poland. 
Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Wiercioch-Kuzianik, K. & Bąbel, P. (2018, March). Czy oczekiwania są konieczne do wywołania hiperalgezji nocebo? [Does expectancy always matter in nocebo hyperalgesia?]. Poster presented at the 12th International Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Poznań, Poland.
Adamczyk, W. M., Wiercioch-Kuzianik, K., Bajcar, E. A. & Bąbel, P. (2018, March). Warunkowanie sprawcze - nowy paradygmat badania działania placebo. [Operant conditioning - a new paradigm to study placebo effects]. Poster presented at the 12th International Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Poznań, Poland.
Bąbel, P. (2017, July). Learning mechanisms of the placebo effects. Paper presented at the 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Holandia.
Halicka, M., & Bąbel, P. (2017, May). Factors contributing to memory of acute pain in elderly patients undergoing planned and unplanned hip surgery. Paper presented at the 50th Anniversary Annual Scientific Meeting of the British Pain Society, Birmingham, Great Britain.
Adamczyk, W., Bąbel, P., Bajcar, E. A., & Wiercioch, K. (2017, April).  Conditioned nocebo allodynia: A prelude to chronic pain? Poster presented at the 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, the Netherlands.
Bąbel, P., Adamczyk, W., Świder, K., Bajcar, E. A., Kicman, P., & Lisińska, N. (2017, April). The effect of fear of pain on placebo analgesia induced by hidden and open classical conditioning. Poster presented at the 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, the Netherlands.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Wiercioch, K., & Świder, K. (2017, April). Is classical conditioning a distinct mechanism producing placebo and nocebo effects? Paper presented at the 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, the Netherlands.
Świder, K., Bąbel, P., Wronka, E., Rijn, van C. M., & Oosterman, J. (2017, April). Verbal suggestions in voluntary joystick movement paradigm - factors influencing formation and magnitude of the placebo effect. Poster presented at the 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, the Netherlands.
Wiercioch, K., & Bąbel, P. (2017, April). Colour as a placebo? The effect of colour on pain perception. Poster presented at the 1st Official SIPS Conference on Placebo Studies, Leiden, the Netherlands.
Bąbel, P. (2016, November). Słowa, które leczą. Wpływ informacji przekazywanych pacjentowi na skuteczność leczenia. [Words that heal. The impact of the information provided to a patient on the effectiveness of treatment]. Invited lecture presented at the 3rd Congress of the Section of Orofacial Pain of the Polish Association for the Study of Pain, Warsaw, Poland.
Świder K., Wronka E. Van Rijn T., & Oosterman J. (2016, November). How crossing hands modulates neural processes involved in directing attention to painful and tactile stimuli. Poster presented at the Neuroscience 2016 - Society for Neuroscience's 46th annual meeting, San Diego, USA.
Bąbel, P. (2016, September). Wpływ informacji przekazywanych pacjentowi na efekty leczenia. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej [The impact of the information provided to a patient on the effects of treatment. The role of verbal and nonverbal communication]. Invited lecture presented at the 9th Congress of the Polish Association for the Study of Pain, Gdańsk, Poland.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K., & Colloca, L. (2016, September).  The role of expectancy and fear in placebo analgesia and nocebo hyperalgesia induced by classical conditioning. Poster presented at the 16th World Congress of Pain, Yokohama, Japan.
Adamczyk, W. (2016, June). Does pain cause sensory re-organization or does pain originate within it? Clinical and experimental approaches. Paper presented at the European Pain School 2016 "Pain: Neurons, Gender and Society", Siena, Italy.
Bąbel, P. (2016, May). Memory of pain: Implications for clinical practice and pain research. Paper presented at the 39° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Studio del Dolore, Rome, Italy.
Bąbel, P., Bajcar, E. A., Adamczyk, W., Kicman, P., Lisińska, N., Świder, K., & Colloca, L. (2016, May). Dissection of classical conditioning, expectancy, and fear of pain effects on placebo analgesia. Paper presented at the 8th World Congress of the World Institute of Pain, New York, USA.
Sobol-Kwapińska, M., Płotek, W., Cybulski, M., Bąbel, P., Kluzik, A., Krystianc, J., & Mandecki, M. (2016, May). Time perspective as a predictor of acute postsurgical pain and coping with pain following abdominal surgery. Poster presented at the 8th World Congress of the World Institute of Pain, New York, USA.
Świder K., Wronka E., & Van Rijn T. (2016, April). Neural processes involved in directing attention to painful and non-painful stimuli in crossed and uncrossed hand position. Poster presented at the Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Polska.
Bąbel, P. (2015, November). Czy placebo może leczyć ból? [Can placebos treat pain?]. Invited lecture presented at the Conference “How to diagnose and treat orofacial pain”, Wrocław, Poland.
Bąbel, P. (2015, October). Pamięć bólu: czy przebiegnięcie maratonu jest podobne do porodu? [Memory of pain: is running a marathon like childbirth?] Poster presented at the 6th Symposium “Progress in Pain Treatment”, Zakopane, Poland.
Bąbel, P. (2015, October). Procedury eksperymentalnego wywoływania analgezji placebo i hiperalgezji nocebo a psychologiczne mechanizmy analgetycznego działania placebo i hiperalgetycznego działania nocebo. [Experimental procedures of placebo analgesia and nocebo hyperalgesia induction vs. psychological mechanisms of placebo analgesia and nocebo hyperalgesia]. Poster presented at the 6th Symposium “Progress in Pain Treatment”, Zakopane, Poland.
Świder, K., Wronka, E., & Van Rijn, T. (2015, September). The effect of pain stimuli predictability – pain perception and amplitude of P250-400 component. Poster presented at the19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Paphos, Cyprus.
Bąbel, P. (2015, August). The role of social observational learning in placebo analgesia and nocebo hyperalgesia. Invited lecture presented at the University of Maryland, Centre to Advance Chronic Pain Research, Baltimore, USA.
Sobol-Kwapińska, M., Bąbel, P., & Płotek, W. (2015, July). Time perspective and experience of pain. A systematic review. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.
Świder, K., Wronka, E., & Van Rijn, T. (2015, July). Perception of tactile and pain stimuli during cross and uncross hand position. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.
Świder, K., Wronka, E., & Van Rijn, T. (2015, April). Influence of hand position and cueing on P250-350 component elicited by tactile and pain electrical stimuli. Poster presented at the Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Poland.
Świder, K., & Bąbel, P. (2014, May). Nocebo effect induced by social learning mechanism. Poster presented at the 7th World Congress of the World Institute of Pain, Maastricht, the Netherlands.
Bąbel, P. (2013, September). Pamięć bólu głowy i afektu u osób cierpiących na migrenę i zdrowych ochotników [Memory of headache and affect in migraine sufferers and healthy volunteers]. Poster presented at the 7th Congress of the Polish Association for the Study of Pain, Zakopane, Poland.
Bąbel, P., & Świder, K. (2013, January). Czy kobiety boli bardziej, a mężczyzn łatwiej znieczulić? Różnice międzypłciowe we wrażliwości na ból i podatności na analgezję [Are females more sensitive to pain, and males more susceptible to analgesia? Gender differences in pain sensitivity and analgesia susceptibility]. Invited paper presented at the Symposium “Pain and suffering”, Kraków, Poland.
Bąbel, P. (2012, May). Pamięć bólu i afektu [Memory of pain and affect]. Invited lecture presented at the 5th Neuropsychological Seminar, Ścinawa, Poland.
Świder, K., & Bąbel, P. (2012, April). The effect of painful stimulation on social discounting. Poster presented at the 6th Annual Conference of the Division of Behaviour Analysis, The Psychological Society of Ireland, Dublin, Ireland.
Bąbel, P. (2012, January). Pamięć bólu i jej znaczenie [Memory of pain and its importance]. Invited paper presented at the Symposium “Pain and suffering”, Kraków, Poland
Bąbel, P. (2011, October). Pamięć bólu eksperymentalnego a pamięć bólu odczuwanego podczas honorowego oddawania krwi [Memory for experimental pain vs. pain experienced during blood donation]. Poster presented at the 5th International Symposium “Progress in Pain Treatment”, Zakopane, Poland.
Bąbel, P. (2011, September). Pamięć bólu a blednięcie afektywne wspomnień [Memory of pain and the fading affect bias]. Paper presented at the 34th Scientific Congress of the Polish Psychological Association, Katowice, Poland.

PARTICIPATE IN A STUDY